Total pàgines Vistes:

Fractals oscil.lants

Aquest tipus de fractal està basat en una idea molt sencilla....es tracta de alternar dins del bucle iteratiu dos funcions complexes.
------------------------------------------------------------------

Júlia  Z = Abs(Z^3) + C   alternada amb Z = Z^2 + C (Cx=1.543  Cy=0)


Júlia  Z = Abs(Z^2) + C   alternada amb Z = Z^2 + C (Cx=2.382  Cy=0)

--------------------------------------------------------------------
 Mandelbrot  Z = Z^2 + C   alternada amb Z = Z + 1/C


--------------------------------------------------------------------------

Mandelbrot  Z = Z^2 + C^2   alternada amb Z = Z^2 + C