Total pàgines Vistes:

Fractals de MANDELBROT basats en Exp(Z)


A continuació alguns fractals, fets segons el mètode de Mandelbrot, iterant la funció exponencial complexa  Exp(Z/C) i introdüint cada punt del plà complexe -C- com a divisor de la variable complexa -Z- de la funció iterada. La sèrie va des de C elevat a 1 fins a 6.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z = Exp(Z/Cm)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z =  Exp(Zn) + 1/ Cm