Total pàgines Vistes:

Fractals de JULIA basats en Exp(Z)

A continuació alguns fractals, fets segons el mètode de JULIA, iterant la funció exponencial complexa  Exp(Z) i introdüint cada punt del plà complexe dins de -Z- , i en alguns casos sumant una constant -C- arbitraria.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------